Uslovi korišćenja - Firma

1. Uslovi

Firma Plus pruža digitalnu uslugu u kojima bi firme opisivale posao koji obavljaju


2. Lični podaci

Usluga pronalaženja štiti vašu privatnost i sledi propise o zaštiti podataka. Korišćenje usluge zahteva da serviser pronađe ime potrošača, adresu e-pošte, poštanski broj i broj mobilnog telefona. Svrha ove registracije je da korisnik bude u mogućnosti da koristi Usluge i da spreči i olakša praćenje kršenja prava. Prilikom kreiranja opisa zadatka, Korisnik se slaže da se njihovi kontakt podaci i sadržaj opisa zadatka dostavljaju Korisnicima usluga koji su pokazali interes za zadatak.


3. Odgovornost na korišćenje usluga

Usluga pronalaženja usluga je čista posrednička usluga između Firma i Korisnik. Tražilac usluge nije deo ili pravna strana poslovih ugovora sklopljenih između Korisnik i Firma. To znači da FirmaPlus nema nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove koji mogu nastati između Korisnika i Firme, npr. neslaganje u vezi rada, štete ili neplaćanja.