Akciza

Gorana Maletića 42/2 Novi Sad - Veternik

Opis Firme


Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje.


-osnivanje preduzeća, preduzetničkih radnji

-obračun PDV-a

-vodjenje poreskih evidencija

-prijava/odajva zaposlenih

-izrada završnog racuna

-obračun plata

-obračun poreza i doprinosa

-platni promet

-izrada kalkulacija maloprodajnih i VP cena

Ocena


4.7
OD 588

Utisaka

Kontakt


Kontakt Informacije

Telefon: 061/159-13-8 021/382-34-30

E-Mail Adresa: akcizaknjigovodstvo@gmail.com

Adresa: Gorana Maletića 42/2 Novi Sad - Veternik

Mapa